Investiranje v zasebni kapital in zasebni dolg

Danes imamo številne možnosti, kam investirati z željo plemenititi naš denar. Donosnost posameznih načinov je različna, zato smo tokrat preverili, kako lahko učinkovito investiramo v zasebni kapital in zasebni dolg ...

... ter predvsem kakšne donose lahko pričakujemo v naslednjih letih. O tem na kaj moramo biti pozorni, nas je opozoril Uroš Županc iz družbe King Consulting.

»V naložbena razreda zasebni kapital in zasebni dolg je možno vlagati preko odprtih in zaprtih alternativnih investicijskih skladov (AIS),« pravi Županc, ki ob tem spomni tudi, da je leta 2015 v Sloveniji stopila v veljavo zakonodaja, ki ureja področje AIS in med drugim opredeljuje pravila za vlaganje v tovrstne sklade.

 

»Na podlagi te zakonodaje minimalno vplačilo v odprti AIS znaša 25.000 evrov, če le ta izpolnjuje merila za sklad skladov, pa je lahko vplačilo nižje (najmanj ena enota sklada). Minimalno vplačilo v zaprti AIS znaša 150.000 evrov oz. 50.000 evrov, če gre za specialni investicijski sklad (SIS). Vlagatelj lahko sredstva vloži tudi v zaprti AIS, ki je oblikovan kot vrednostni papir in kotira na borzi. V tem primeru je višina minimalnega vplačila en lot.«

Tudi za male vlagatelje?

»Mali vlagatelj lahko v ta naložbena razreda vlaga predvsem preko sklada skladov, saj so neposredne naložbe v sklade zasebnega kapitala rezervirane predvsem za velike institucionalne vlagatelje. Razlog za to je v visokem vstopnem pragu, ki se praviloma začne od enega milijona evrov navzgor.«

Preverili smo še, kako je z donosnostjo skladov zasebnega kapitala in dolga. »Dolgoročna povprečna letna donosnost skladov zasebnega kapitala znaša med 8 % in 11 % in podobne donose lahko pričakujemo tudi v prihodnosti. Povprečna letna donosnost skladov zasebnega dolga je odvisna od naložbene strategije in se giblje med 3 % in 9 % za manj tvegane strategije in med 9 % in 16 % za bolj tvegane strategije,« pravi Uroš Županc.

Zakaj mora biti delež alternativnih naložb v našem portfelju od 30 % in katere so ključne prednosti alternativnih naložb, nam je sogovornik razkril tudi v brezplačni e-knjigi ABC investiranja v času kriptomanije, ki jo lahko prenesete TUKAJ.